Cập nhật USOP Hanoi: Mini Main Event – Day 1A

DJR02210

DJR02210

Cập nhật USOP Hanoi: Mini Main Event – Day 1A

Ngày: 04/09/2023
Phí tham gia: 8.8 triệu đồng (~USD 365)
Giải thưởng đảm bảo: 2 tỷ đồng (~USD 83,040)
Day 1A: 163 lượt tham gia (112 vận động viên)
Vào vòng trong: 12.5% tổng lượt tham gia – 20 vận động viên

Tổng số chip của giải đấu: 4,890,000

16:40: Thật bất ngờ Nguyễn Đức Cường đã loại cùng lúc hai vận động viên
Level 11: 1.000-1.500 và ante 1.500

Ba nhà tham gia thi đấu allin preflop ưu thế đang thuộc về Nguyễn Đức Cường với KcKs đối mặt với 6c6s và cả AhAc trên mặt bài Kh7c10dJd{5d }.

Nguyễn Đức Cường – 140.000

16:35: Mini Main Event đăng ký kết thúc với 163 lượt tham gia (112 vận động viên)
Level 11: 1.000-1.500 và ante 1.500

Vậy là Day 1A của giải đấu mini Main Event với giải thưởng cam kết 2 tỷ đồng đã chính thức kết thúc. Chúng ta hiện đang có 163 lượt tham gia (từ 112 vận động viên). Hiện tại trên màn hình hiển thị, có 84 vận động viên đang tranh tài chỉ có 12.5% vận động viên được trả thưởng tương đương với 20 vị trí.

Nguyễn Khải Cường – 300.000 (chipleader)

triccia

Tricia David

Tricia David has long experience as a recreational poker player and has been covering poker events since 2010 for numerous outfits in Asia. She spent one year working part time with Poker Portal Asia then became editor and lead writer for all event coverage of the Philippine Poker Tour (PPT). Under the PPT, she overlooked content for their website, and produced live updates on all their events. In addition, she served as the live and online events website content writer for the Asian Poker Tour. Currently, she does live events reporting in Asia for online news site Somuchpoker and is also one of their news contributors.

More Posts

Follow Me:
Special EmailTwitterFacebookFlickrYouTube

Tags:
USOPHanoi2023VN

Author: Bryan Adams