Posted in Uncategorized

USOP Hà Nội – Cập nhật Main Event Day 2

Chips in play: 53,440,000 16:08: Cập nhật chip leadLevel 21: 10.000-20.000 và ante 20.000 Lam Kim Long – 1,650,000 (82…

Continue Reading... USOP Hà Nội – Cập nhật Main Event Day 2
usop hanoi main event day1c 2
Posted in Uncategorized

USOP Hà Nội – Cập nhật Main Event Day 1C

USOP Hà Nội – Cập nhật Main Event Day 1C Ngày: 09/09/2023Phí tham gia: 25 triệu đồng (~USD 1,057)Giải thưởng…

Continue Reading... USOP Hà Nội – Cập nhật Main Event Day 1C
Posted in Uncategorized

USOP Hà Nội – Cập nhật Main Event Day 1B

USOP Hà Nội – Cập nhật Main Event Day 1B Ngày: 7 tháng 9 năm 2023Phí tham gia: 25 triệu…

Continue Reading... USOP Hà Nội – Cập nhật Main Event Day 1B
Posted in Uncategorized

Cập nhật USOP Hà Nội: Main Event – Day 1A updates

Cập nhật USOP Hà Nội: Main Event – Day 1A updates Tiếp nối nhịp độ sôi động của 6 ngày…

Continue Reading... Cập nhật USOP Hà Nội: Main Event – Day 1A updates
usop chips 1
Posted in Uncategorized

Cập nhật USOP Hà Nội: Mini Main Event – Day 2

Cập nhật USOP Hà Nội: Mini Main Event – Day 2 Ngày: 04-06/09/2023Phí tham gia: 8.8 triệu đồng (~365 USD)Giải…

Continue Reading... Cập nhật USOP Hà Nội: Mini Main Event – Day 2
DJR02210
Posted in Uncategorized

Cập nhật USOP Hanoi: Mini Main Event – Day 1A

Cập nhật USOP Hanoi: Mini Main Event – Day 1A Ngày: 04/09/2023Phí tham gia: 8.8 triệu đồng (~USD 365)Giải thưởng…

Continue Reading... Cập nhật USOP Hanoi: Mini Main Event – Day 1A
DJ700075
Posted in Uncategorized

USOP Vietnam Day 1 highlights: Chu Anh, Lordrich Nguyen, Hung Gosu win trophies; Vu Ta Nhat tops Mystery Bounty Day 1A

Tidak ada kekurangan aksi di hari pembukaan U Series of Poker Vietnam dengan serangkaian acara di Crown Poker Club. Hari…

Continue Reading... USOP Vietnam Day 1 highlights: Chu Anh, Lordrich Nguyen, Hung Gosu win trophies; Vu Ta Nhat tops Mystery Bounty Day 1A